CONDIȚIILE ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, cod MFP 14130102/f | Ordin 3596/2011

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 -
CONDIȚIILE
ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, cod MFP 14.13.01.02/f

Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul și lungimea câmpului
mai micdeclaratie394>
1 luna Perioada de raportare - Luna N(2)
2 an Perioada de raportare - An N(4)
3 tip_D394 Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual) C(1)
4 nume_declar Nume declarant C(75)
5 prenume_declar Prenume declarant C(75)
6 functie_declar Functie declarant C(50)
mai micidentificare> 1 aparitie
7 cui Cod de înregistrare în scopuri de tva N(10)
8 den Denumire sau Nume și Prenume C(200)
9 adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000)
10 telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
11 fax Fax domiciliu fiscal C(15)
12 mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
13 totalPlata_A Suma de control N(15)
mai mic/identificare>
mai micidReprezentant> 0-1 aparitii
14 cifR Cod de identificare fiscală reprezentant N(13)
15 denR Denumire sau Nume și Prenume reprezentant C(200)
16 adresaR Adresă reprezentant C(1000)
17 telefonR Telefon reprezentant C(15)
18 faxR Fax reprezentant C(15)
19 mailR E-mail reprezentant C(200)
mai mic/idReprezentant>
mai micrezumat> 1 aparitie
20 nrCui NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE N(10)
21 bazaL VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
22 tvaL VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
23 bazaA VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
24 tvaA VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
25 bazaV VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
26 tvaV VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
27 bazaVc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale și plante tehnice N(15)
28 tvaVc VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale și plante tehnice N (15)
29 bazaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
30 tvaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
31 bazaCc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale și plante tehnice N(15)
32 tvaCc VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale și plante tehnice N(15)
mai mic/rezumat>
mai micop1> 1-n apariții
33 tip Tip operațiune C(1)
34 cuiP Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator N(10)
35 denP Denumire beneficiar/furnizor/prestator C (200)
36 baza Bază impozabilă N(15)
37 tva TVA N(15)
mai micop11> 0-n aparitii
38 codPR Cod produs C(8)
39 bazaPR Bază impozabilă N (15)
40 tvaPR TVA N (15)
mai mic/op11>
mai mic/op1>
mai mic/declaratie394>

OBSERVAȚII

Se va pune gratuit la dispoziția contribuabililor schema XSD a fișierului XML.

Nomenclatura combinată pentru cereale și plante tehnice

Nr. crt. Cod NC Denumirea
1 10011000 Grâu dur
2 10019010 Alac (Triticum spelta), destinat însămânțării
3 10019091 Grâu comun destinat însămânțării
4 10019099 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
5 10020000 Secară
6 100300 Orz
7 1005 Porumb
8 120100 Boabe de soia, chiar sfărâmate
9 1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
10 120600 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
11 121291 Sfeclă de zahăr

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3596/2011:
INSTRUCȚIUNI de depunere și completare a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14130102/f
CONDIȚIILE ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, cod MFP 14130102/f
PROCEDURA de gestiune a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14130102/f
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului
;
se încarcă...