Art 96 Analizele de piață | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piață - Analizele de piață -
Art. 96.
-

(1) ANCOM realizează analize de piață în conformitate cu dispozițiile art. 93 și aplică procedura de notificare prevăzută la art. 97 cu privire la aceste proiecte de măsuri, astfel:

a) în termen de 3 ani de la data adoptării măsurilor pe baza analizei anterioare pe piața corespunzătoare. În mod excepțional, acest termen poate fi extins cu până la 3 ani, dacă ANCOM notifică o propunere justificată de prelungire Comisiei Europene, iar aceasta nu obiectează în termen de o lună de la transmiterea notificării;

b) în termen de 2 ani de la adoptarea unei noi recomandări de către Comisia Europeană, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru, pentru piețele care nu au fost notificate anterior Comisiei.

(2) Dacă ANCOM nu a realizat analizele piețelor prevăzute în recomandarea adoptată potrivit art. 15 alin. (1) din Directiva- cadru în termenele prevăzute la alin. (1), poate solicita OAREC să-i furnizeze asistență în vederea finalizării analizei piețelor relevante și impunerii obligațiilor specifice corespunzătoare.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANCOM notifică Comisiei Europene proiectele măsurilor corespunzătoare în termen de 6 luni, potrivit art. 97.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 86 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 87 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 88 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 89 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 90 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 91 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 92 Analizele de piață
Art 93 Analizele de piață
Art 94 Analizele de piață
Art 95 Analizele de piață
Art 96 Analizele de piață
Art 97 Analizele de piață
Art 98 Analizele de piață
Art 99 Promovarea concurenței pe piețele de gros
Art 100 PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
Art 101 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 105 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
;
se încarcă...