Art 94 Analizele de piață | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piață - Analizele de piață -
Art. 94.
-

(1) Un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piață dacă, individual sau împreună cu alți asemenea furnizori, se bucură pe piața respectivă de o poziție echivalentă unei poziții dominante.

(2) Prin poziție dominantă pe o anumită piață se înțelege situația în care un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent față de concurenți, clienți și consumatori.

(3) 2 sau mai mulți furnizori de rețele sau servicii de comunicații electronice pot fi considerați că dețin în comun putere semnificativă pe o piață relevantă dacă, chiar în absența unor legături structurale sau alte tipuri de legături între acești furnizori, aceștia operează pe o piață relevantă caracterizată de lipsa concurenței efective și în care niciun furnizor nu deține putere semnificativă individuală.

(4) Pentru a determina dacă 2 sau mai mulți furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice dețin în comun putere semnificativă pe o piață relevantă, potrivit alin. (3), ANCOM ține seama de instrucțiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) și de caracteristicile specifice ale pieței relevante supuse analizei. Dintre aceste caracteristici, printre altele, ANCOM poate avea în vedere:

a) concentrarea pieței:

b) elasticitatea scăzută a cererii;

c) cotele de piață similare;

d) barierele legale sau economice ridicate la intrarea pe piață;

e) integrarea pe verticală coroborată cu refuzul colectiv de furnizare;

f) absența puterii de contracarare a cumpărătorilor;

g) absența concurenței potențiale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 84 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 85 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 86 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 87 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 88 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 89 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 90 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 91 Mecanismele de finanțare a obligațiilor privind serviciul universal
Art 92 Analizele de piață
Art 93 Analizele de piață
Art 94 Analizele de piață
Art 95 Analizele de piață
Art 96 Analizele de piață
Art 97 Analizele de piață
Art 98 Analizele de piață
Art 99 Promovarea concurenței pe piețele de gros
Art 100 PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
Art 101 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
;
se încarcă...