Art 75 Asigurarea unor facilități suplimentare | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile utilizatorilor finali - Asigurarea unor facilități suplimentare -
Art. 75.
- Referințe (1)

(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a asigura abonaților lor cărora li s-au asignat numere din Planul național de numerotație, la cerere, posibilitatea de a-și păstra aceste numere, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:

a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;

b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între servicii de comunicații electronice la puncte fixe și servicii de comunicații electronice la puncte mobile.

(3) ANCOM poate stabili condițiile de realizare a procesului de portare a numerelor, ținând cont de dispozițiile legale privind contractele, fezabilitatea tehnică, necesitatea de a menține continuitatea serviciului pentru abonat și celeritatea procesului de portare.

(4) ANCOM impune obligații specifice pentru ca tarifele practicate între furnizorii de rețele de comunicații electronice ori între furnizorii de servicii de comunicații electronice legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie fundamentate în funcție de costuri și, dacă este cazul, pentru ca sumele datorate de abonați pentru acest serviciu să nu constituie un mijloc de descurajare în ceea ce privește schimbarea furnizorului.

(5) ANCOM nu poate impune la furnizarea cu amănuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aducă atingere concurenței, precum tarife specifice sau tarife comune.

(6) Abonaților care au încheiat un contract care implică asigurarea serviciului de portabilitate a numărului li se va activa numărul în termen de o zi lucrătoare, fără ca întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare să poată depăși o zi lucrătoare.

(7) ANCOM ia, acolo unde este necesar, măsuri adecvate pentru a asigura protecția abonaților pe parcursul procesului de portare și pentru a se asigura că aceștia nu sunt transferați la un alt furnizor împotriva voinței lor, putând stabili inclusiv despăgubiri pentru cazurile în care termenul de portare a fost depășit sau în cazul portării abuzive.

(8) Fără a aduce atingere perioadei contractuale minime, procedura și condițiile de încetare a contractelor prevăzute la art. 50 nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 65 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 66 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 67 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 68 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 69 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 70 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 71 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 72 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 73 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 74 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 75 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 76 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 77 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 78 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 79 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 80 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 81 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 82 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 83 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 84 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 85 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
;
se încarcă...