Art 73 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile utilizatorilor finali - Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor -
Art. 73.
-

(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a oferi abonaților posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelanților din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate.

(2) În măsura în care este tehnic și economic fezabil, cu excepția situației prevăzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii finali:

a) pot accesa și utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; și

b) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeană, indiferent de tehnologia și echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene, numerele din Spațiul european de numerotație telefonică și numerele universale internaționale gratuite.

(3) Din proprie inițiativă sau, după caz, la cererea autorităților competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului să blocheze, de la caz la caz, accesul la anumite resurse de numerotație sau la anumite servicii, în caz de fraudă sau abuz.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANCOM poate solicita furnizorilor să rețină veniturile relevante aferente interconectării sau altor servicii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 63 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 64 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 65 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 66 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 67 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 68 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 69 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 70 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 71 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 72 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 73 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 74 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 75 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 76 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 77 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 78 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 79 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 80 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 81 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 82 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 83 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
;
se încarcă...