Art 69 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile utilizatorilor finali - Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor -
Art. 69.
-

(1) Toți abonații la serviciile de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi incluși în baze de date în vederea furnizării serviciilor de informații privind abonații sau a registrelor abonaților prevăzute la art. 80 și de a le fi puse informațiile proprii la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, în conformitate cu dispozițiile alin. (2).

(2) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului care atribuie numere de telefon abonaților au obligația de a pune la dispoziție furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, la cererea rezonabilă a acestora, toate informațiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiții echitabile, obiective, orientate către costuri și nediscriminatorii. Jurisprudență

(3) Toți utilizatorii finali care beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul de acces la serviciile de informații privind abonații.

(4) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, cu respectarea principiilor obiectivității, echitabilității, nediscriminării și transparenței, obligații și condiții cu privire la disponibilitatea accesului la serviciile de informații privind abonații, în conformitate cu dispozițiile art. 100.

(5) Utilizatorii finali au dreptul de a accesa, în mod direct, vocal sau prin intermediul mesajelor scurte scrise, serviciile de informații privind abonații furnizate în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite la art. 73.

(6) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și protecției vieții private.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 59 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 60 Transparența
Art 61 Transparența
Art 62 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 63 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 64 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 65 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 66 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 67 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 68 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 69 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 70 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 71 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 72 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 73 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 74 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 75 Asigurarea unor facilități suplimentare
Art 76 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 77 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 78 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
Art 79 Serviciile incluse în sfera serviciului universal
;
se încarcă...