Art 6 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice -
Art. 6.
-

(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7.

(2) Persoanele străine care furnizează servicii de comunicații electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflați pe teritoriul național au obligația să transmită ANCOM notificarea prevăzută la alin. (1).

(3) ANCOM stabilește și actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informațiile pe care orice persoană care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice are obligația să le comunice pentru a beneficia de autorizația generală. Aceste informații sunt grupate în următoarele categorii:

a) date necesare identificării furnizorului și comunicării eficiente cu acesta;

b) descrierea tipurilor de rețele sau de servicii pe care persoana în cauză intenționează să le furnizeze;

c) data estimativă a începerii activității.

(4) Persoana care a realizat notificarea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) este autorizată să furnizeze tipurile de rețele și de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile și obligațiile corespunzătoare prevăzute în autorizația generală.

(5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată ANCOM în termen de 10 zile.

(6) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice li se revocă dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, și nu mai pot beneficia de autorizația generală pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 6 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 7 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 8 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 9 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 10 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 11 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 12 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 13 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 14 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 15 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 16 Frecvențele radio
;
se încarcă...