Art 55 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractele - PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță -
Art. 55.
- Modificări (1)

(1) Utilizatorul final are dreptul de a denunța unilateral contractul încheiat la distanță, fără plata vreunor penalități sau despăgubiri și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă:

a) în cazul furnizării de servicii, de la data încheierii contractului sau de la data transmiterii informațiilor prevăzute la art. 54, dacă aceasta este ulterioară încheierii contractului, cu condiția ca transmiterea să fie efectuată în interiorul termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3);

b) în cazul în care furnizarea serviciului include și livrarea unui echipament terminal, de la data livrării acestuia.

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care informațiile prevăzute la art. 54 nu au fost transmise utilizatorului final, termenul în care utilizatorul final are dreptul de a denunța unilateral contractul încheiat la distanță, fără plata vreunor penalități sau despăgubiri și fără invocarea vreunui motiv este de 90 de zile și începe să curgă de la data încheierii contractului sau, după caz, de la data livrării echipamentului terminal.

(4) Dacă, în perioada prevăzută la alin. (3), informațiile prevăzute la art. 54 sunt transmise utilizatorului final, termenul de 14 zile lucrătoare pentru denunțarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

(5) În cazul în care utilizatorul final decide să denunțe unilateral contractul în condițiile alin. (1) și utilizează serviciul înainte să își exercite acest drept, acesta va achita contravaloarea serviciilor de care a beneficiat în perioada dintre data activării serviciului și data încetării contractului și, dacă este cazul, costurile directe ale returnării echipamentului terminal.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), în cazul în care utilizatorul final își exercită dreptul de denunțare unilaterală potrivit dispozițiilor prezentului articol și, după caz, returnează echipamentul terminal în condițiile stabilite de furnizor, acesta din urmă are obligația să ramburseze sumele plătite de utilizatorul final în avans, fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării unilaterale a contractului de către utilizatorul final.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 45 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 46 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 47 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 48 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 49 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 50 Contractele
Art 51 PARAGRAFUL 1 Cadrul general
Art 52 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 53 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 54 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 55 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 56 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 57 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 58 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 59 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 60 Transparența
Art 61 Transparența
Art 62 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 63 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 64 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 65 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
;
se încarcă...