Art 49 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice -
Art. 49.
-

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentului capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului:

a) să furnizeze toate informațiile necesare evaluării securității și integrității rețelelor și serviciilor, inclusiv politicile interne de securitate aplicabile;

b) să se supună, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă și să transmită ANCOM rezultatele auditului.

(2) ANCOM poate verifica și evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a garanta securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor, precum și respectarea acestora în cazurile de încălcare a securității rețelelor și serviciilor sau pierdere a integrității rețelelor, putând impune măsuri în acest sens.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 39 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 40 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 41 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 42 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 43 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 44 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 45 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 46 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 47 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 48 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 49 Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
Art 50 Contractele
Art 51 PARAGRAFUL 1 Cadrul general
Art 52 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 53 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 54 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 55 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 56 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 57 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 58 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 59 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
;
se încarcă...