Art 35 Frecvențele radio | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice - Frecvențele radio -
Art. 35.
-

(1) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice poate cesiona dreptul de utilizare conferit prin licență unei alte persoane autorizate în condițiile art. 6.

(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio se poate cesiona în integralitatea sa, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu asumarea tuturor obligațiilor decurgând din aceasta, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cedarea acesteia. Orice acord având ca obiect cesionarea licenței, încheiat fără obținerea acordului prealabil, este nul de drept.

(3) ANCOM poate stabili benzi de frecvențe radio pentru care dreptul de utilizare poate fi cesionat și parțial.

(4) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionării dreptului, îndeplinirea anumitor condiții care să conducă la respectarea obiectivelor avute în vedere la acordarea inițială a dreptului.

(5) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în condițiile prevăzute la alin. (2) - (4) nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței și, în cazurile în care utilizarea frecvențelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de folosință a frecvențelor care fac obiectul licenței într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.

(6) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio se aduce la cunoștința publicului de către ANCOM.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 25 Frecvențele radio
Art 26 Frecvențele radio
Art 27 Frecvențele radio
Art 28 Frecvențele radio
Art 29 Frecvențele radio
Art 30 Frecvențele radio
Art 31 Frecvențele radio
Art 32 Frecvențele radio
Art 33 Frecvențele radio
Art 34 Frecvențele radio
Art 35 Frecvențele radio
Art 36 Frecvențele radio
Art 37 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 38 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 39 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 40 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 41 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 42 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 43 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 44 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 45 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
;
se încarcă...