Art 31 Frecvențele radio | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice - Frecvențele radio -
Art. 31.
-

(1) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio conferit în urma unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă se acordă pentru o perioadă de cel mult 10 ani.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea respectării principiilor stabilite la art. 24 alin. (2) lit. e), dreptul de utilizare a frecvențelor radio poate fi acordat pentru o perioadă de până la 15 ani.

(3) Termenul de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate în baza unor acte normative speciale poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea inițială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței. Modificări (1)

(4) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), ANCOM informează titularul licenței cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.

(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum se stabilește, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM. Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(7) Licențele aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse revizuirii prevăzute la alin. (4), dar pot fi reînnoite în condițiile alin. (3) - (6).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 21 Frecvențele radio
Art 22 Frecvențele radio
Art 23 Frecvențele radio
Art 24 Frecvențele radio
Art 25 Frecvențele radio
Art 26 Frecvențele radio
Art 27 Frecvențele radio
Art 28 Frecvențele radio
Art 29 Frecvențele radio
Art 30 Frecvențele radio
Art 31 Frecvențele radio
Art 32 Frecvențele radio
Art 33 Frecvențele radio
Art 34 Frecvențele radio
Art 35 Frecvențele radio
Art 36 Frecvențele radio
Art 37 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 38 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 39 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 40 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
Art 41 Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate
;
se încarcă...