Art 25 Frecvențele radio | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice - Frecvențele radio -
Art. 25.
-

(1) Numărul de licențe de utilizare a frecvențelor radio ce urmează să fie acordate într-o bandă de frecvențe radio poate fi limitat atunci când este necesară asigurarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio sau evitarea apariției interferențelor prejudiciabile.

(2) Limitarea numărului de licențe de utilizare a frecvențelor radio se poate realiza numai cu respectarea următoarelor condiții:

a) luarea în considerare de către ANCOM a necesității ca măsura să aducă utilizatorilor un maximum de beneficii și să faciliteze dezvoltarea concurenței;

b) acordarea de către ANCOM tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor, a posibilității de a-și exprima opiniile referitoare la această măsură;

c) publicarea oricărei decizii care limitează numărul de licențe, împreună cu motivarea acestei măsuri.

(3) Pentru a aprecia dacă limitarea numărului de licențe mai este justificată, ANCOM analizează decizia, adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1), atunci când consideră necesar ori în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane direct afectate de măsura de limitare.

(4) În cazul în care ANCOM consideră că noi drepturi de utilizare a frecvențelor radio întrunesc condițiile necesare în vederea acordării, autoritatea de reglementare are obligația să aducă la cunoștința publicului acest lucru și să lanseze invitația de depunere a cererilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 15 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 16 Frecvențele radio
Art 17 Frecvențele radio
Art 18 Frecvențele radio
Art 19 Frecvențele radio
Art 20 Frecvențele radio
Art 21 Frecvențele radio
Art 22 Frecvențele radio
Art 23 Frecvențele radio
Art 24 Frecvențele radio
Art 25 Frecvențele radio
Art 26 Frecvențele radio
Art 27 Frecvențele radio
Art 28 Frecvențele radio
Art 29 Frecvențele radio
Art 30 Frecvențele radio
Art 31 Frecvențele radio
Art 32 Frecvențele radio
Art 33 Frecvențele radio
Art 34 Frecvențele radio
Art 35 Frecvențele radio
;
se încarcă...