Art 23 Frecvențele radio | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice - Frecvențele radio -
Art. 23.
-

(1) Frecvențele radio pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio acordate în condiții care să asigure exploatarea eficientă a resursei limitate, evitarea apariției interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii, asigurarea calității tehnice a serviciului furnizat ori îndeplinirea altor obiective de interes general.

(2) Autoritatea de reglementare acordă spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvențe radio din benzile prevăzute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a președintelui ANCOM, și ține permanent evidența utilizării acestora.

(3) ANCOM poate stabili, prin decizie a președintelui, anumite categorii de frecvențe a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și atunci când riscul producerii interferențelor prejudiciabile este redus, impunând totodată și condițiile armonizate de utilizare a acestora.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), în cazul anumitor benzi de frecvențe radio destinate furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice, autoritatea de reglementare poate stabili ca utilizarea să fie supusă regimului de autorizare generală în ceea ce privește accesul și condițiile de utilizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 13 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 14 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 15 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 16 Frecvențele radio
Art 17 Frecvențele radio
Art 18 Frecvențele radio
Art 19 Frecvențele radio
Art 20 Frecvențele radio
Art 21 Frecvențele radio
Art 22 Frecvențele radio
Art 23 Frecvențele radio
Art 24 Frecvențele radio
Art 25 Frecvențele radio
Art 26 Frecvențele radio
Art 27 Frecvențele radio
Art 28 Frecvențele radio
Art 29 Frecvențele radio
Art 30 Frecvențele radio
Art 31 Frecvențele radio
Art 32 Frecvențele radio
Art 33 Frecvențele radio
;
se încarcă...