Art 129 Tariful de monitorizare | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tariful de monitorizare -
Art. 129.
-

(1) Persoanele prevăzute la art. 124 și la art. 126 alin. (1) și (6) pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori din furnizarea de servicii poștale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 124-126 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligați să țină contabilitatea în mod distinct în ceea ce privește veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, în condițiile stabilite de ANCOM. Modificări (1)

(3) Netransmiterea documentelor cuprinzând veniturile certificate în condițiile prevăzute la alin. (2) în vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în funcție de cifra de afaceri prevăzută la art. 124 alin. (5).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 119 Soluționarea litigiilor
Art 120 Furnizarea de informații
Art 121 Furnizarea de informații
Art 122 Tariful de monitorizare
Art 123 Tariful de monitorizare
Art 124 Tariful de monitorizare
Art 125 Tariful de monitorizare
Art 126 Tariful de monitorizare
Art 127 Tariful de monitorizare
Art 128 Tariful de monitorizare
Art 129 Tariful de monitorizare
Art 130 Tariful de monitorizare
Art 131 Tariful de monitorizare
Art 132 Tariful de monitorizare
Art 133 Consultare, transparență și informare
Art 134 Consultare, transparență și informare
Art 135 Consultare, transparență și informare
Art 136 Consultare, transparență și informare
Art 137 Supraveghere, control și sancțiuni
Art 138 Supraveghere, control și sancțiuni
Art 139 Supraveghere, control și sancțiuni
;
se încarcă...