Art 120 Furnizarea de informații | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Furnizarea de informații -
Art. 120.
- Puneri în aplicare (1)

(1) ANCOM are dreptul să solicite persoanelor care furnizează sau au furnizat rețele sau servicii de comunicații electronice ori facilități asociate informațiile, inclusiv de natură financiară, necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sau de legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice. Modificări (1)

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM în special în următoarele scopuri:

a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziții, precum și punerea în aplicare și executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicațiilor electronice, în special în ceea ce privește monitorizarea pieței și verificarea respectării obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din aceste regulamente, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare; Modificări (1)

b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. X;

c) stabilirea contribuțiilor pentru finanțarea serviciilor din sfera serviciului universal;

d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal și impunerea în sarcina acestora a obligațiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

e) identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice, realizarea analizelor de piață și identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. VII;

f) impunerea în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață a obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

g) acordarea resurselor limitate de spectru radio, numerotație ori a resurselor tehnice și impunerea de obligații cu privire la utilizarea acestora;

h) soluționarea litigiilor prevăzute la cap. VIII;

i) realizarea de statistici necesare exercitării atribuțiilor ANCOM;

j) elaborarea de rapoarte, studii și analize, în domeniul comunicațiilor electronice;

k) evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, în conformitate cu atribuțiile ANCOM;

l) evaluarea implementării reglementărilor în vigoare;

m) publicarea unor situații comparative privind calitatea și tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali;

n) asigurarea utilizării eficiente și efective a frecvențelor radio.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), ANCOM poate îndeosebi să solicite:

a) furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, informații despre viitoare dezvoltări ale rețelei și ale serviciilor care ar putea avea impact asupra serviciilor oferite pe piața de gros competitorilor;

b) furnizorilor desemnați ca având putere semnificativă pe piețele relevante de gros din sectorul comunicațiilor electronice, date și informații contabile privind serviciile furnizate pe piețele cu amănuntul care sunt asociate cu piețele de gros pe care aceștia au fost identificați de ANCOM ca având putere semnificativă.

(4) ANCOM poate impune furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului obligația de a transmite periodic anumite categorii de informații, în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la piața de comunicații electronice.

(5) Fără a aduce atingere obligațiilor de informare impuse prin actele normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice, informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris și motivat, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție informațiile, în termenul și în condițiile indicate de ANCOM, după caz.

(7) ANCOM publică informațiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piețe deschise și concurențiale, inclusiv informații actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, cu respectarea principiului confidențialității și a prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public, precizând atât condițiile, cât și procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informații.

(8) În cazul persoanelor care au furnizat rețele sau servicii de comunicații electronice, ANCOM poate solicita informații în conformitate cu alin. (1) într-un termen de maximum 3 ani de la data încetării calității de furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 111 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 113 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 114 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 115 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 116 Soluționarea litigiilor
Art 117 Soluționarea litigiilor
Art 118 Soluționarea litigiilor
Art 119 Soluționarea litigiilor
Art 120 Furnizarea de informații
Art 121 Furnizarea de informații
Art 122 Tariful de monitorizare
Art 123 Tariful de monitorizare
Art 124 Tariful de monitorizare
Art 125 Tariful de monitorizare
Art 126 Tariful de monitorizare
Art 127 Tariful de monitorizare
Art 128 Tariful de monitorizare
Art 129 Tariful de monitorizare
Art 130 Tariful de monitorizare
;
se încarcă...