Art 12 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice -
Art. 12.
-

(1) Pentru a se asigura furnizarea și interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, orice operator al unei rețele publice de comunicații electronice are: Jurisprudență

a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații electronice, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei 2 operatori;

b) obligația, la cererea unui terț autorizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți. Jurisprudență

(2) Operatorii vor oferi acces și interconectare în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozițiilor art. 100 sau 105. Jurisprudență

(3) Rețelele publice de comunicații electronice instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.

(4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligația de a păstra formatul respectiv.

(5) Informațiile obținute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informații nu pot fi divulgate către niciun terț, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai furnizorului care oferă acces ori interconectare, care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepția informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozițiilor cap. IX.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 6 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 7 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 8 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 9 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 10 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 11 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 12 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 13 Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice
Art 14 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 15 Administrarea și gestionarea resurselor limitate
Art 16 Frecvențele radio
Art 17 Frecvențele radio
Art 18 Frecvențele radio
Art 19 Frecvențele radio
Art 20 Frecvențele radio
Art 21 Frecvențele radio
Art 22 Frecvențele radio
;
se încarcă...