Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piețele de gros - PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros -
Art. 112.
-

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care le incumbă în ceea ce privește operațiunile de concentrare economică, operatorii integrați pe verticală care, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnați ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante din sectorul comunicațiilor electronice și care intenționează să transfere o parte substanțială ori totalitatea activelor aferente rețelei de acces unei persoane juridice distincte, controlată, direct sau indirect, de un proprietar diferit, sau să înființeze o entitate economică separată prin intermediul căreia să asigure altor furnizori care activează la nivelul pieței cu amănuntul, inclusiv propriei sale activități cu amănuntul, servicii de acces echivalente au obligația de a informa autoritatea de reglementare, în avans și într-un termen rezonabil, cu privire la această intenție, pentru a permite autorității de reglementare să evalueze, conform alin. (4), efectele măsurilor planificate.

(2) Orice modificare a intențiilor comunicate conform prevederilor alin. (1), precum și rezultatul final al măsurilor planificate vor fi transmise în cel mai scurt timp autorității de reglementare.

(3) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a transmite autorității de reglementare toate informațiile necesare pentru evaluarea impactului măsurilor planificate.

(4) În cel mult 12 luni de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau a modificărilor comunicate potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare evaluează efectul măsurilor planificate asupra obligațiilor specifice impuse în conformitate cu prevederile prezentului capitol. În acest scop, autoritatea de reglementare realizează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces, putând impune, menține, modifica sau retrage una ori mai multe dintre obligațiile prevăzute de prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și 135.

(5) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, ANCOM poate solicita modificarea măsurilor planificate.

(6) Persoanei juridice sau entității economice rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), indiferent de statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110 pe piețele relevante pe care a fost desemnată ca având putere semnificativă sau oricare alte obligații autorizate de Comisia Europeană, potrivit art. 105 alin. (3).

(7) Măsurile adoptate de ANCOM conform dispozițiilor prezentului articol vor avea în vedere, acolo unde este cazul, obligațiile impuse de către Consiliului Concurenței în cadrul procedurii de autorizare a concentrărilor economice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 105 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 107 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 108 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 109 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 111 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 113 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 114 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 115 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 116 Soluționarea litigiilor
Art 117 Soluționarea litigiilor
Art 118 Soluționarea litigiilor
Art 119 Soluționarea litigiilor
Art 120 Furnizarea de informații
Art 121 Furnizarea de informații
Art 122 Tariful de monitorizare
;
se încarcă...