Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piețele de gros - PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros -
Art. 110.
- Jurisprudență

(1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferența dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul și tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de așa natură încât produce efecte anticoncurențiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 105, să impună obligații referitoare la recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. În vederea încurajării investițiilor, îndeosebi a celor în rețelele de generație viitoare, autoritatea de reglementare ia în considerare investiția eficientă făcută de operatorul în cauză și va permite existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ținând seama de riscurile specifice asociate unui proiect nou de investiții în rețea.

(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse/impusă în condițiile alin. (1), trebuie să promoveze eficiența economică și concurența și să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe piețele concurențiale comparabile.

(3) În cazul în care un operator are obligația să își fundamenteze tarifele în funcție de costuri, proba faptului că tarifele respective sunt determinate în funcție de costuri, inclusiv o rată rezonabilă de recuperare a investiției, se află în sarcina operatorului în cauză. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate utiliza sisteme de contabilitate a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informațiile care au stat la baza determinării unor tarife și poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestora.

(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puțin principalele categorii în care sunt grupate costurile și regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 100 PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
Art 101 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 105 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 107 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 108 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 109 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 111 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 113 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 114 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 115 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 116 Soluționarea litigiilor
Art 117 Soluționarea litigiilor
Art 118 Soluționarea litigiilor
Art 119 Soluționarea litigiilor
Art 120 Furnizarea de informații
;
se încarcă...