Art 109 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piețele de gros - PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros -
Art. 109.
- Jurisprudență

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei ori unor facilități asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei piețe concurențiale la nivel cu amănuntul sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali. Jurisprudență

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:

a) acordarea către un terț a dreptului de acces la elemente specifice ale rețelei sau la facilități asociate, inclusiv a accesului la elementele de rețea care nu sunt active și a accesului necondiționat la bucla locală, în vederea asigurării, printre altele, a furnizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, precum și a revânzării serviciului de acces la rețea;

b) negocierea, cu bună-credință, cu orice terț care solicită accesul;

c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;

d) furnizarea anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării de către terți;

e) acordarea accesului liber la interfețele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esențiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de rețele virtuale;

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a facilităților asociate;

g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilității serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de rețele inteligente sau a serviciului de roaming în rețelele mobile;

h) acordarea accesului la sistemele de asistență operațională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurențe loiale în furnizarea serviciilor;

i) interconectarea rețelelor sau a elementelor rețelelor;

j) acordarea accesului la serviciile asociate, precum serviciile de localizare, identificare și prezență.

(3) ANCOM poate atașa obligațiilor prevăzute la alin. (1) condiții referitoare la echitatea, rezonabilitatea și celeritatea îndeplinirii acestora. Jurisprudență

(4) La impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1), autoritatea de reglementare ia în considerare, în special:

a) viabilitatea tehnică și economică a utilizării sau instalării unor facilități alternative, în condițiile gradului de dezvoltare a pieței, pe baza naturii și tipului interconectării sau accesului în cauză, inclusiv viabilitatea asigurării altor forme de acces în amonte, cum ar fi accesul la canalizație;

b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în funcție de capacitatea disponibilă;

c) investiția inițială realizată de proprietarul infrastructurii, având în vedere atât investițiile publice realizate, cât și riscurile implicate în angajarea unei asemenea investiții;

d) necesitatea promovării concurenței pe termen lung, îndeosebi a concurenței eficiente din punct de vedere economic, bazate pe infrastructuri;

e) existența anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;

f) furnizarea de servicii paneuropene.

(5) Atunci când impune obligațiile prevăzute de prezentul articol, ANCOM poate stabili și condițiile tehnice sau operaționale pe care furnizorul sau beneficiarii accesului trebuie să le îndeplinească în vederea asigurării unor condiții normale de exploatare a rețelei. Obligațiile referitoare la respectarea anumitor standarde tehnice sau specificații vor fi stabilite cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 99 Promovarea concurenței pe piețele de gros
Art 100 PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
Art 101 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 105 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 107 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 108 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 109 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 111 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 113 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 114 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 115 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 116 Soluționarea litigiilor
Art 117 Soluționarea litigiilor
Art 118 Soluționarea litigiilor
Art 119 Soluționarea litigiilor
;
se încarcă...