Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea concurenței pe piețele de gros - PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros -
Art. 106.
- Jurisprudență

(1) ANCOM poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații de transparență în legătură cu interconectarea rețelelor publice de comunicații electronice ori cu accesul la aceste rețele sau la facilitățile asociate. Aceste obligații pot viza aducerea la cunoștința publicului a anumitor informații, precum specificații tehnice, caracteristici ale rețelei, informații contabile și tarife practicate, modalități și condiții de furnizare și utilizare a serviciilor, inclusiv orice condiții care limitează accesul sau utilizarea serviciilor și aplicațiilor, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligații de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligația de a publica o ofertă de referință care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitanții nu trebuie să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(3) Oferta de referință va cuprinde o descriere suficient de detaliată a serviciilor oferite, potrivit necesităților pieței, precum și condițiile tehnice și comerciale, inclusiv de preț, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste servicii.

(4) Autoritatea de reglementare poate impune modificări ale ofertei de referință, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligațiilor impuse în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informații trebuie aduse la cunoștința publicului, nivelul de detaliu cerut și modalitatea de publicare.

(6) În cazul în care unui operator i s-au impus obligații, potrivit art. 109, în legătură cu furnizarea accesului la elemente de infrastructură, autoritatea de reglementare impune acestuia obligația de a publica o ofertă de referință, care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 2.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 96 Analizele de piață
Art 97 Analizele de piață
Art 98 Analizele de piață
Art 99 Promovarea concurenței pe piețele de gros
Art 100 PARAGRAFUL 1 Asigurarea accesului și interconectării
Art 101 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 102 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 103 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 104 PARAGRAFUL 2 Sistemele de acces condiționat și alte facilități
Art 105 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 106 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 107 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 108 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 109 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 110 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 111 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 112 PARAGRAFUL 3 Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele de gros
Art 113 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 114 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 115 Promovarea concurenței pe piețele cu amănuntul
Art 116 Soluționarea litigiilor
;
se încarcă...