ANEXA Nr 2 | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 2

Elementele minime care trebuie incluse într-o ofertă de referință pentru accesul la elementele de infrastructură, inclusiv accesul necondiționat total sau partajat la bucla locală, la un punct fix

A. Condiții asociate accesului necondiționat la bucla locală

1. Elementele rețelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele elemente, împreună cu facilitățile asociate:

a) accesul necondiționat total sau partajat la bucla locală;

b) accesul necondiționat total sau partajat la subbucla locală, inclusiv, acolo unde este necesar, accesul la elementele de rețea care nu sunt active în vederea instalării segmentului de rețea backhaul;

c) acolo unde este cazul, accesul la canalizație în vederea dezvoltării rețelelor de acces

2. Informații referitoare la:

a) amplasarea punctelor fizice de acces, inclusiv a cabinetelor stradale și a repartitoarelor principale și intermediare;

b) disponibilitatea buclei locale, subbuclei locale și a segmentului backhaul, în părți determinate ale rețelei de acces;

c) acolo unde este necesar, informații referitoare la amplasarea canalizației și la disponibilitatea acesteia

3. Condiții tehnice referitoare la accesul la și la utilizarea buclei și a subbuclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate, ale fibrei optice ori ale altor tehnologii echivalente, ale distribuitorilor de cabluri și facilităților asociate și, acolo unde este necesar, condițiile tehnice referitoare la accesul la canalizație

4. Proceduri de comandă și de punere la dispoziție, eventuale restricții de utilizare

B. Servicii de colocare

1. Informații referitoare la amplasamentele unde se poate realiza colocarea sau localizarea echipamentelor operatorului cu putere semnificativă, precum și a planurilor de modernizare a acestora. Difuzarea acestor informații poate fi limitată la sfera părților interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.

2. Posibilitățile de colocare în amplasamentele menționate la pct. 1, incluzând posibilitățile de colocare fizică și, dacă este cazul, colocarea la distanță și colocarea virtuală

3. Caracteristicile echipamentelor și, dacă este cazul, restricții privind colocarea anumitor echipamente

4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea spațiilor sale

5. Condiții de acces în spațiile de colocare pentru personalul beneficiarului

6. Standarde de siguranță

7. Reguli de alocare a spațiului acolo unde spațiul disponibil pentru colocare este limitat

8. Condiții în care beneficiarii pot să inspecteze locațiile unde se poate realiza colocarea fizică sau locațiile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de lipsă a spațiului disponibil

C. Sisteme informaționale

Condiții de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistență operațională, sisteme informaționale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, punere la dispoziție, comandă, întreținere, solicitări de reparații și facturare

D. Condiții de furnizare

1. Termenul sau termenele în care operatorul soluționează cererile de furnizare a serviciilor și facilităților asociate; niveluri minime garantate de funcționare a serviciilor, remedierea defecțiunilor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului și parametri de calitate a serviciilor

2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1

3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, funcție și facilitate asociată, prevăzute în prezenta anexă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...