Guvernul României

Hotărârea nr. 1276/2011 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2011 până la 06 decembrie 2012, fiind înlocuit prin Hotărâre 1171/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 16 lit. g) și al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Veteranii de război, văduvele de război, precum și accidentații de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acțiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2011 de un ajutor anual în cuantum de 200 lei/persoană pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. -

Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 22 decembrie 2011.

Nr. 1.276.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...