Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. j) și ale art. 65 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) capitolul 11 din anexa* la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;

* Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I.

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018, cu excepția art. 13 din anexă care intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 16 mai 2018.

Nr. 93.

ANEXĂ

REGULI COMERCIALE
privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...