Guvernul României

Hotărârea nr. 1223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2011 până la 29 iulie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 615/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.223.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

;
se încarcă...