Soluționarea litigiilor | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Litigii -
ARTICOLUL 25
Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Imprimeria Națională și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Părțile pot alege și calea arbitrală.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
Amortizarea mijloacelor fixe
Evidența contabilă
Modificarea formei juridice
Dizolvarea
Falimentul
Soluționarea litigiilor
ARTICOLUL 26 Dispoziții finale
;
se încarcă...