Sediul social | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Denumirea, forma juridică, sediul, durata -
ARTICOLUL 3
Sediul social

(1) Sediul social al Imprimeriei Naționale este în municipiul București, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

(2) Imprimeria Națională poate înființa prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în țară și în străinătate, sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții, puncte de vânzare și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, cu respectarea legislației în vigoare.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea
Forma juridică
Sediul social
Durata
Scopul
Obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Majorarea sau reducerea capitalului social
Adunarea generală a acționarilor
Convocarea adunării generale a acționarilor
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
;
se încarcă...