Scopul și obiectul de activitate | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

Imprimeria Națională desfășoară activitate de interes public național în domeniul poligrafic, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special care impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii.

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

Imprimeria Națională are ca obiect de activitate:

A. Activități principale:

a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, alte hârtii de valoare;

b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activități;

c) gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituții și de organele administrației publice centrale și locale;

e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare românești și străine, care fac obiectul de activitate al Imprimeriei Naționale;

f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei naționale prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenți economici sau prin rețea proprie;

g) efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;

h) efectuarea de experimentări, studii, prognoze și norme în domeniul specific de activitate;

i) organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;

j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării și cooperării tehnice, științifice și tehnologice în sistem de reprezentare și/sau prin asociere cu firme din țară și din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;

k) realizarea altor produse poligrafice sau activități, conform prevederilor legale.

B. Activități conexe celor prevăzute la lit. A, precum și alte activități:

a) operațiuni de comerț interior și exterior, legate de obiectul de activitate;

b) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;

c) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și retehnologizări;

d) realizarea de studii de marketing și sondaje în legătură cu obiectul de activitate;

e) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;

f) activități financiare, de consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;

g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Imprimeria Națională", precum și a celor pentru care dobândește protecție, conform legislației în vigoare;

h) participarea, inclusiv ca membru, la organizațiile europene și internaționale cu caracter profesional, la congresele, conferințele și la întreaga activitate a acestora, precum și colaborarea cu entități juridice similare din străinătate, în problemele specifice activității din domeniul producerii hârtiilor de valoare;

i) orice alte activități și servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...