Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea

ARTICOLUL 22 Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naționale se poate face numai prin lege.

ARTICOLUL 23 Dizolvarea

Imprimeria Națională va fi dizolvată în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;

d) alte situații prevăzute de lege.

ARTICOLUL 24 Falimentul

(1) În caz de dizolvare a Imprimeriei Naționale, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul.

(2) Falimentul Imprimeriei Naționale și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...