Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale -
ARTICOLUL 12
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune, în situațiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerțului, în vederea menționării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Forma juridică
Sediul social
Durata
Scopul
Obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Majorarea sau reducerea capitalului social
Adunarea generală a acționarilor
Convocarea adunării generale a acționarilor
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
Președintele consiliului de administrație
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
Amortizarea mijloacelor fixe
Evidența contabilă
Modificarea formei juridice
;
se încarcă...