Evidența contabilă | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activitatea -
ARTICOLUL 21
Evidența contabilă

(1) Imprimeria Națională va organiza și va conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, o copie de pe bilanțul contabil, împreună cu contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administrație, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se vor depune la administrația financiară competentă. După vizarea bilanțului contabil de către administrația financiară documentele menționate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerțului și la Ministerul Finanțelor.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Organizarea adunării generale a acționarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
Consiliul de administrație
Președintele consiliului de administrație
Atribuțiile consiliului de administrație
Conducerea operativă
Cenzorii
Obligațiile cenzorilor
Exercițiul financiar
Amortizarea mijloacelor fixe
Evidența contabilă
Modificarea formei juridice
Dizolvarea
Falimentul
Soluționarea litigiilor
ARTICOLUL 26 Dispoziții finale
;
se încarcă...