Denumirea, forma juridică, sediul, durata | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la companie se vor menționa denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2 Forma juridică

(1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut.

(2) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este societate comercială de interes public național.

(3) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este denumită în continuare Imprimeria Națională.

ARTICOLUL 3 Sediul social

(1) Sediul social al Imprimeriei Naționale este în municipiul București, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

(2) Imprimeria Națională poate înființa prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în țară și în străinătate, sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții, puncte de vânzare și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, cu respectarea legislației în vigoare.

ARTICOLUL 4 Durata

Imprimeria Națională se constituie ca persoană juridică cu durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...