Capitalul social și acțiunile | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Capitalul social și acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social și acțiunile

(1) Capitalul social inițial al Imprimeriei Naționale la data înființării este de 5.617 milioane lei și se constituie pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Imprimeria Națională", fiind împărțit în 56.170 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Imprimeriei Naționale. Modificări (2)

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) Ministerul Finanțelor reprezintă statul ca acționar unic al Imprimeriei Naționale și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Modificări (2)

(5) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor.

ARTICOLUL 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...