Activitatea | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Activitatea

ARTICOLUL 19 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii Imprimeriei Naționale.

ARTICOLUL 20 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Imprimeriei Naționale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 21 Evidența contabilă

(1) Imprimeria Națională va organiza și va conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, o copie de pe bilanțul contabil, împreună cu contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administrație, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se vor depune la administrația financiară competentă. După vizarea bilanțului contabil de către administrația financiară documentele menționate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerțului și la Ministerul Finanțelor.

Acesta este un fragment din Statutul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. din 09.11.2000 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Scopul și obiectul de activitate
Capitalul social și acțiunile
Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale
Gestiunea
Activitatea
Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea
Litigii
Dispoziții finale
;
se încarcă...