Ministerul Mediului

Ordinul nr. 487/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase nr. 92.770/DGDSCSP din 7.05.2018,

în temeiul prevederilor:

- art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările ulterioare;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 6 iulie 2018, cu excepția prevederilor de la pct. 39 (a) din anexă, care intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2018.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2017/1.009 a Comisiei din 13 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 16 iunie 2017, Directivei delegate (UE) 2017/1.010 a Comisiei din 13 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru anumite compresoare care conțin agenți refrigerenți, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 16 iunie 2017, Directivei delegate (UE) 2017/1011 a Comisiei din 15 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 16 iunie 2017, Directivei delegate (UE) 2017/1.975 a Comisiei din 7 august 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul din diodele emițătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afișare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 281 din 31 octombrie 2017, Rectificarea Directivei delegate (UE) 2017/1.975 a Comisiei din 7 august 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul din diodele emițătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afișare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 285 din 1 noiembrie 2017.

Viceprim-ministru,
ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 25 mai 2018.

Nr. 487.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.601/2013)

Aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Exceptare Sfera și datele de aplicare
1 Mercurul din lămpile fluorescente cu un singur soclu (compacte), nedepășind (per bec):
1(a) Destinate iluminatului general < 30 W: 5 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 și până la 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per bec; după 31 decembrie 2012 trebuie să se folosească 2,5 mg per bec.
1(b) Destinate iluminatului general ≥ 30 W și < 50 W: 5 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per bec.
1(c) Destinate iluminatului general ≥ 50 W și < 150 W: 5 mg
1(d) Destinate iluminatului general ≥ 150 W: 15 mg
1(e) Destinate iluminatului general, cu structură circulară sau pătrată și cu diametrul tubului ≤ 17 mm Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 7 mg per bec.
1(f) De uz special: 5 mg
1(g) Destinate iluminatului general < 30 W, cu o durată de viață mai mare sau egală cu 20.000 de ore: 3,5 mg Expiră la 31 decembrie 2017.
2(a) Mercurul din lămpile fluorescente liniare cu soclu dublu, destinate iluminatului general, nedepășind (per lampă):
2(a)(1) Trifosfor cu durată de viață normală și cu diametrul tubului < 9 mm (de exemplu, T2): 5 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 4 mg per lampă.
2(a)(2) Trifosfor cu durată de viață normală și cu diametrul tubului între ≥ 9 mm și ≤ 17 mm (de exemplu, T5): 5 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3 mg per lampă.
2(a)(3) Trifosfor cu durată de viață normală și cu diametrul tubului între > 17 mm și ≤ 28 mm (de exemplu, T8): 5 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.
2(a)(4) Trifosfor cu durată de viață normală și cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu, T12): 5 mg Expiră la 31 decembrie 2012; după 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per lampă.
2(a)(5) Trifosfor cu durată de viață lungă (≥ 25.000 h): 8 mg Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.
2(b) Mercurul din alte lămpi fluorescente, nedepășind 5 mg (per lampă):
2(b)(1) Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu, T10 sau T12): 10 mg Expiră la 13 aprilie 2012.
2(b)(2) Lămpi neliniare cu fosfat halogenat (orice diametru): 15 mg Expiră la 13 aprilie 2016.
2(b)(3) Lămpi neliniare cu trifosfor, cu diametrul tubului > 17 mm (de exemplu, T9) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.
2(b)(4) Lămpi pentru alt uz de iluminat general și pentru uz special (de exemplu, lămpi cu inducție) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.
3 Mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece și din lămpile fluorescente cu electrod extern (CCFL și EEFL) pentru uz special, nedepășind (per lampă):
3(a) scurte (≤ 500 mm) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.
3(b) de lungime medie (între > 500 mm și ≤ 1.500 mm) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.
3(c) lungi (> 1.500 mm) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 13 mg per lampă.
4(a) Mercurul din alte lămpi cu descărcare în gaze la joasă presiune (per lampă) Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.
4(b) Mercurul din lămpile cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepășind (per bec), în lămpile cu un indice ameliorat de redare a culorii Ra > 60:
4(b)-I P ≤ 155 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.
4(b)-II 155 W < P ≤ 405 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.
4(b)-III P > 405 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.
4(c) Mercurul din alte lămpi cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepășind (per bec):
4(c)-I P ≤ 155 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 25 mg per bec.
4(c)-II 155 W < P ≤ 405 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.
4(c)-III P > 405 W Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.
4(d) Mercurul din lămpile cu (vapori de) mercur de înaltă presiune (HPMV) Expiră la 13 aprilie 2015.
4(e) Mercurul din lămpile cu halogenuri metalice (MH)
4(f) Mercurul din alte lămpi cu descărcare pentru uz special care nu au fost menționate în mod specific în prezenta anexă
4(g) Mercur în tuburi luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă, unde conținutul de mercur este limitat după cum urmează:
(a) 20 mg pe pereche de electrozi + 0,3 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru aplicații de exterior și de interior expuse la temperaturi sub 20 °C;
(b) 15 mg pe pereche de electrozi + 0,24 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru toate celelalte aplicații de interior.
Expiră la 31 decembrie 2018.
5(a) Plumbul din sticla tuburilor catodice
5(b) Plumbul din sticla tuburilor fluorescente, nedepășind 0,2% din greutate
6(a) Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35% din greutate
6(b) Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4% din greutate
6(c) Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4% din greutate
7(a) Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb cu conținut de plumb de 85% din greutate sau mai mult)
7(b) Plumbul în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare și rețele de stocare, echipamente pentru infrastructura rețelelor de comutare, semnalizare, transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații
7(c)-I Componente electrice și electronice care conțin plumb, în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică din condensatori, de exemplu dispozitive piezoelectrice, sau într-o matrice de sticlă sau ceramică
7(c)-II Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de 125 V CA sau 250 V CC sau mai mult
7(c)-III Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de sub 125 V CA sau 250 V CC Expiră la 1 ianuarie 2013 și, după această dată, se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2013.
7(c)-IV Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat- zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete Expiră la 21 iulie 2016.
8(a) Cadmiul și compușii săi din siguranțele termice de unică folosință sub formă de pastile Expiră la 1 ianuarie 2012 și, după această dată, se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2012.
8(b) Cadmiul și compușii săi din contactele electrice
9 Cromul hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel carbon al refrigeratoarelor cu absorbție, până la 0,75% din greutate în soluția de răcire
9(b) Plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru compresoarele care conțin agenți refrigerenți, pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR) Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11; expiră la:
- 21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;
- 21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;
- 21 iulie 2021 pentru alte subcategorii ale categoriilor 8 și 9.
9(b)-(I) Plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru compresoarele ermetice cu spirală care conțin agenți refrigerenți, cu o putere electrică de intrare declarată de 9 kW sau mai mică, pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR) Se aplică pentru categoria 1; expiră la 21 iulie 2019.
11(a) Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini conformi "C-press" Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 24 septembrie 2010.
11(b) Plumbul folosit la alte dispozitive decât sistemele de conectori cu pini conformi "C-press" Expiră la 1 ianuarie 2013 și, după această dată, se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2013.
12 Plumbul ca material de acoperire pentru inelul C al modulului termoconductor Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 24 septembrie 2010.
13(a) Plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice Se aplică tuturor categoriilor; expiră la:
- 21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;
- 21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;
- 21 iulie 2021 pentru toate celelalte categorii și subcategorii
13(b) Cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11; expiră la:
- 21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;
- 21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;
- 21 iulie 2021 pentru alte subcategorii ale categoriilor 8 și 9
13(b)-(I) Plumbul din tipurile de sticlă optică filtrantă ce conține coloranți ionici Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10; expiră la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10
13(b)-(II) Cadmiul din tipurile de sticlă optică filtrantă colorată în urma tratării termice; cu excepția aplicațiilor care se încadrează la derogarea 39 din prezenta anexă
13(b)-(III) Cadmiul și plumbul din sticla utilizată la etaloanele de reflexie
14 Plumbul din aliaje de lipit care conțin mai mult de două elemente de conectare între pini și pachetul de microprocesoare cu un conținut de plumb mai mare de 80% și mai mic de 85% din greutate A expirat la 1 ianuarie 2011 și, după această dată, se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2011.
15 Plumbul din aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip "flip chip".
16 Plumbul din lămpi incandescente liniare cu tuburi cu înveliș de silicat Expiră la 1 septembrie 2013.
17 Halogenură de plumb ca agent iradiant în lămpi cu descărcare de mare intensitate (HID) folosite pentru aplicații profesionale de reprografie
18(a) Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1% plumb în greutate sau mai puțin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi specializate pentru reprografierea prin imprimare diazo, litografiere, capcane pentru insecte, procese fotochimice și de tratare termică, conținând substanțe fosforescente ca SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb] A expirat la 1 ianuarie 2011.
18(b) Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1% plumb în greutate sau mai puțin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi de bronzat, conținând substanțe fluorescente ca BSP (BaSi2O5:Pb)
19 Plumbul cu PbBiSn-Hg și PbInSn-Hg în amestecuri caracteristice ca amalgam principal și cu PbSn-Hg ca amalgam auxiliar în lămpi compacte pentru economisirea energiei (ESL) Expiră la 1 iunie 2011.
20 Oxidul de plumb utilizat în sticla folosită la îmbinarea substraturilor din față și din spate ale lămpilor fluorescente utilizate pentru ecranele cu cristale lichide (LCD) Expiră la 1 iunie 2011.
21 Plumbul și cadmiul din cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticle, precum sticla borosilicată și sticla calcosodică
23 Plumbul din finisajele componentelor cu filet fin altele decât conectorii cu pas de 0,65 mm sau mai mic Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piață înainte de 24 septembrie 2010.
24 Plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere
25 Oxidul de plumb din ecranele de emisie a electronilor prin conducție (SED) utilizate în elemente structurale, în special în frita de sticlă de etanșare și de vidare
26 Oxidul de plumb din baloanele de sticlă ale lămpilor de lumină ultravioletă Expiră la 1 iunie 2011.
27 Aliajele de plumb pentru sudarea traductoarelor utilizate la difuzoarele de mare putere (proiectate să funcționeze timp de mai multe ore la niveluri de putere acustică de 125 dB SPL și mai mari) A expirat la 24 septembrie 2010.
29 Plumbul fixat în sticla cristal în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 și 4) la Directiva 69/493/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1969 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticla cristal
30 Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electromecanice prin lipire ale conductorilor electrici amplasați direct pe bobina vocală a traductorilor utilizați în construcția difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune sonoră de cel puțin 100 dB (A)
31 Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcția lămpilor plane fluorescente fără mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afișajele cu cristale lichide, la iluminatul decorativ sau industrial)
32 Oxizii de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor tip fereastră pentru tuburile laser cu argon și kripton
33 Plumbul din aliajele de lipit pentru lipirea firelor subțiri de cupru cu un diametru de 100 ÎĽm sau mai mic din transformatoare
34 Plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo- ceramice
36 Mercurul utilizat ca inhibitor de pulverizare a catodului în ecranele cu plasmă conținând până la 30 mg per ecran A expirat la 1 iulie 2010.
37 Plumbul din stratul acoperitor al diodelor de înaltă tensiune pe baza unui corp din sticlă de borat de zinc
38 Cadmiul și oxidul de cadmiu din pastele pentru straturi groase utilizate pe oxidul de aluminiu aliat cu beriliu
39(a) Seleniura de cadmiu din punctele cuantice de nanocristale semiconductoare pe bază de cadmiu pentru conversia de lungime de undă (downshifting) folosite în aplicațiile de iluminat al sistemelor de afișare (< 0,2 ÎĽg Cd per mm2 de suprafață de afișare) Expiră, pentru toate categoriile, la 31 octombrie 2019.
40 Cadmiul din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale Expiră la 31 decembrie 2013.
41 Plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor care, din motive tehnice, trebuie să fie montate direct pe sau în carterul sau cilindrul motoarelor cu ardere portabile [categoriile SH:1, SH:2 și SH:3 din Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră] Expiră la 31 decembrie 2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...