Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Angajator .............................................................................................

Adresa ..................................................................................................

Înregistrată la Registrul Comerțului din ...... sub nr. J.../...../.....

C. U.I. ....................................................................................................

Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară

Nr. ___ / ___________

Astăzi, ____________, ca urmare a referatului înregistrat cu nr. ___/__________, formulat de către _______________ cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare, în scopul desfășurării procedurii cercetării disciplinare prealabile, în conformitate cu dispozițiile art. 247-252 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; în condițiile stabilite de Regulamentul Intern al S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.R.L. s-a întrunit Comisia numită pentru cercetarea disciplinară prealabilă, compusă din:

Președinte Comisie: D-na . . .. . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de Director Resurse Umane;

Membrii Comisie:

- D-na . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de Șef Serviciu Resurse Umane;

- D-na . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de Consilier Juridic;

- Dl. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . , în calitate de Manager Operațional.

Comisia astfel întrunită a constatat următoarele:

1. Subiectul abaterii disciplinare este ______________, având funcția de __________

2. Sesizarea s-a făcut în legătură cu săvârșirea următoarelor fapte:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...