Parlamentul României

Legea nr. 123/2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:

"

LEGE
privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora"

2. La articolul 1, alineatele (1) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 și 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(11) Transmiterea drumurilor forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Sumele necesare pentru finanțarea măsurătorilor topografice se asigură de la bugetul de stat, anual, de către Ministerul Finanțelor Publice."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Drumurile forestiere, căile ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Orice restricție de circulație pe drumurile forestiere și pe căile ferate forestiere se poate face numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură."

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Drumurile forestiere, căile ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a destinației pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2, cu excepția terenurilor necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări: drumuri de interes național, județean sau local. Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (3) și art. 41 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile forestiere trecute în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii rutiere în zonă de interes național, județean sau local."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 iunie 2018.

Nr. 123.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...