Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Metodologia de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora din 18.05.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. În scopul încasării contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice prevăzuți la art. 2201 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, la unitățile Trezoreriei Statului se deschide contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.03.00 "Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

2. Stingerea contribuției asiguratorii pentru muncă se realizează de către organul fiscal central potrivit prevederilor art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3. Sumele plătite de contribuabili în contul prevăzut la pct. 1 se distribuie de către organul fiscal central potrivit legii, bugetelor și fondurilor prevăzute la art. 2206 alin. (4) din Codul fiscal, proporțional cu cotele prevăzute de același articol, astfel:

a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, în contul 28.A.20.11.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj, în contul 28.A.20.10.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în contul 22.A.20.09.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, în contul 26.A.20.12.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

e) 20%, care se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.20.08.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

4. Cotele prevăzute la pct. 3 se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat.

5. Distribuirea/corecțiile soldului creditor al contului prevăzut la pct. 1 se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare din lună, după înregistrarea încasărilor în acest cont.

6. În situația în care după efectuarea operațiunilor efectuate la pct. 5 soldul contului prevăzut la pct. 1 este debitor, organul fiscal central competent procedează la întregirea sumei încasate în contul 20.A.47.03.00 "Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

7. Sumele distribuite/corectate potrivit pct. 3, 5 și 6 se determină utilizându-se două zecimale, iar rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face prin rotunjirea la 1 ban a fracțiunilor de peste 0,5 bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,5 bani.

8. Eventualele diferențe rezultate ca urmare a rotunjirii sumelor la 2 zecimale rămase în urma distribuirii efectuate pentru bugetele și fondurile prevăzute la pct. 3 lit. a) -e) rămân înregistrate în contul 20.A.20.08.00 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat".

9. În vederea efectuării operațiunilor de distribuire și corecție prevăzute la pct. 3, 5 și 6, organul fiscal central competent transmite unității Trezoreriei Statului un fișier în format electronic. După distribuire, Trezoreria transmite către organul fiscal central competent un fișier în format electronic în vederea importării operațiunilor de distribuire din contul 20.A.47.03.00 pe cod plătitor.

10. Operațiunile de distribuire și corecție efectuate asupra bugetelor prevăzute la pct. 3 nu se înregistrează în evidența analitică pe plătitor a organului fiscal central competent.

11. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la pct. 3 nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...