Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 11 mai 2000.

În vigoare de la 11 mai 2000 până la 28 decembrie 2000, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 291/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Agenția Română de Dezvoltare și Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii se comasează, prin absorbție, cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.

Art. 2. -

(1) Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională dobândește drepturile și preia obligațiile Agenției Române de Dezvoltare și ale Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, care își încetează activitatea.

(2) Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională preia activul și pasivul Agenției Române de Dezvoltare și ale Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, pe bază de protocol.

(3) Fondurile alocate Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, conform programelor aflate în derulare, vor fi gestionate de Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.

Art. 3. -

Domeniul de activitate al Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională îl constituie:

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate și prevenirea producerii de noi dezechilibre;

b) stimularea înființării de noi întreprinderi și a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

c) promovarea investițiilor străine și a privatizării;

d) stimularea reconstrucției zonelor defavorizate;

e) corelarea politicii de dezvoltare regională cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum și de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului național, aprobate prin lege;

f) stimularea cooperării externe a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, inter-regional sau la nivelul euroregiunilor.

Art. 4. -

(1) Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(3) Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională este, de drept, membru în Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat.

Art. 5. -

Personalul Agenției Române de Dezvoltare și al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii va fi preluat de Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională și se consideră transferat începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. -

Reorganizarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională, inclusiv atribuțiile și competențele acesteia, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice dispoziție contrară.

(2) Pe aceeași dată denumirile "Agenția Română de Dezvoltare" și "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii" din actele normative se înlocuiesc cu denumirea "Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională".

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, președintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiară,
Mircea Ciumara
p. Ministrul funcției publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 5 mai 2000.

Nr. 48.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...