Evidențe și informări privind accesul la SD | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Evidențe și informări privind accesul la SD

Art. 16. -

(1) Pentru a gestiona accesul la SD, începând cu data de 1 octombrie 2018, OSD are obligația să dețină o bază de date electronică, în care urmează să precizeze, pentru fiecare punct de ieșire identificat prin CLC, toate datele necesare gestionării accesului la rețea, inclusiv datele cu privire la: denumirea clientului final, adresa locului de consum, denumirea furnizorului existent, numărul și durata contractului de furnizare, capacitatea contractată, precum și mențiunea cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este conectat sau deconectat.

(2) Datele din baza de date electronică pot fi accesate de clienții finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al clientului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între clientul final și furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informația din baza de date electronică.

(3) OSD este obligat să publice pe pagina sa de internet cel puțin următoarele informații:

a) lista unităților administrativ-teritoriale/localităților pentru care deține licență de operare;

b) lista punctelor de intrare în SD și a denumirii operatorului sistemului de transport al gazelor naturale/conductei de alimentare din amonte;

c) informații cu privire la serviciile prestate specifice licenței de operare;

d) tarifele reglementate și condițiile de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție;

e) datele de contact ale OSD, inclusiv cele necesare pentru obținerea informațiilor necesare accesului la sistem, precum și cele pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale OSD;

f) prezentul regulament;

g) o sinteză a etapelor procesului de acces la SD;

h) cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale - model;

i) lista documentelor care trebuie anexate cererii.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Cerințe generale privind accesul la SD
Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Evidențe și informări privind accesul la SD
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...