Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale

Art. 4. -

OSD prestează serviciul de distribuție a gazelor naturale prin SD operat, între punctele de delimitare ale acestuia, prevăzute la art. 134 alin. (3) din Lege.

Art. 5. -

(1) În sensul prezentului regulament:

a) punctele de intrare în SD sunt:

- punctele situate în aval de robinetele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- punctele situate în aval de ieșirea din stația de reglare- măsurare-predare a operatorului de transport;

b) punctele de interconectare între sistemele de distribuție sunt punctele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare a unui SD situat în amonte;

c) punctele de ieșire din SD sunt punctele situate la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale clienților finali.

(2) Accesul la SD se acordă în punctele prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 6. -

(1) Fiecare punct de ieșire din SD precizat la art. 5 alin. (1) lit. c) este identificat în mod unic, prin atribuirea unui CLC de către OSD.

(2) CLC este comunicat clientului final în momentul punerii în funcțiune a instalației de utilizare, respectiv pus la dispoziția UD care solicită accesul la SD în vederea începerii furnizării gazelor naturale la acel loc de consum.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Cerințe generale privind accesul la SD
Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Evidențe și informări privind accesul la SD
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...