Cerințe generale privind accesul la SD | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Cerințe generale privind accesul la SD

Art. 7. -

OSD are obligația să acorde acces la SD solicitanților, în mod transparent, obiectiv și nediscriminatoriu.

Art. 8. -

Solicitanții/UD se adresează OSD în următoarele situații:

a) în cazul solicitării accesului la SD pentru un loc nou de consum;

b) în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum;

c) în cazul schimbării furnizorului;

d) modificarea unor elemente de natură tehnică;

e) modificarea unor elemente de natură administrativă.

Art. 9. -

(1) Accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuție a gazelor naturale.

(2) Costurile legate de încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sunt recuperate de către OSD prin tarifele de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu reglementările ANRE.

Art. 10. -

Capacitatea solicitată OSD în punctele de ieșire din SD este rezervată prin semnarea contractului de distribuție a gazelor naturale și nu poate depăși capacitatea tehnică aprobată.

Art. 11. -

Cantitățile de gaze naturale distribuite de OSD trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute în reglementările în vigoare.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Cerințe generale privind accesul la SD
Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Evidențe și informări privind accesul la SD
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...