Art 5 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale -
Art. 5. -

(1) În sensul prezentului regulament:

a) punctele de intrare în SD sunt:

- punctele situate în aval de robinetele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- punctele situate în aval de ieșirea din stația de reglare- măsurare-predare a operatorului de transport;

b) punctele de interconectare între sistemele de distribuție sunt punctele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare a unui SD situat în amonte;

c) punctele de ieșire din SD sunt punctele situate la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale clienților finali.

(2) Accesul la SD se acordă în punctele prevăzute la alin. (1) lit. c).

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Scop și domeniu de aplicare
Art 2 Scop și domeniu de aplicare
Art 3 Abrevieri și definiții
Art 4 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 5 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 6 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 7 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 8 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 9 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 10 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 11 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 12 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 13 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 14 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 15 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
;
se încarcă...