Art 14 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale -
Art. 14. -

(1) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), OSD are obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare semnate.

(2) Solicitantul are obligația de a returna OSD un exemplar semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(3) Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(4) Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 4 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 5 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 6 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 7 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 8 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 9 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 10 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 11 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 12 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 13 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 14 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 15 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 16 Evidențe și informări privind accesul la SD
Art 17 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...