Art 13 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale -
Art. 13. -

(1) În situația în care se constată că cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) nu este completată corect și/sau documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele și documentele lipsă și/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 12 alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul "Documentație incompletă".

(4) Notificările prevăzute la alin. (1) și (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 3 Abrevieri și definiții
Art 4 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 5 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 6 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 7 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 8 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 9 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 10 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 11 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 12 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 13 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 14 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 15 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 16 Evidențe și informări privind accesul la SD
Art 17 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...