Art 12 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale -
Art. 12. -

(1) Pentru acordarea accesului la SD, solicitantul transmite la OSD cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuție a gazelor naturale existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale se transmit la OSD prin una dintre următoarele modalități: poștă, fax, poștă electronică sau on-line sau se depune direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OSD, prevăzut cu registratură.

(3) În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale).

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 2 Scop și domeniu de aplicare
Art 3 Abrevieri și definiții
Art 4 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 5 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 6 Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Art 7 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 8 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 9 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 10 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 11 Cerințe generale privind accesul la SD
Art 12 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 13 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 14 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 15 Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art 16 Evidențe și informări privind accesul la SD
Art 17 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...