Încetarea și suspendarea calității de avocat | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Condițiile de înscriere în avocaturăCAPITOLUL III Drepturile și îndatoririle avocatului -
SECȚIUNEA 1 Drepturile avocaților

CAPITOLUL II Dobândirea calității de avocat -
SECȚIUNEA a 2-a
Încetarea și suspendarea calității de avocat

Art. 26. - Practică judiciară (1)

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei; Practică judiciară (2)

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancțiune disciplinară; Practică judiciară (1)

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. Practică judiciară (3)

Art. 27. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Calitatea de avocat este suspendată: Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; Caută hotărâri judecătorești

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) la cererea scrisă a avocatului. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...