Art 63 Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R. | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 62 Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R. Art 64 Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R.

CAPITOLUL IV Organizarea profesiei de avocat - SECȚIUNEA a 2-a Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R. -
Art. 63. -

(1) Congresul avocaților are următoarele atribuții:

a) analizează și aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

b) alege și revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) și prevederilor Statutului profesiei de avocat;

c) alege și revocă Comisia centrală de cenzori;

d) face propuneri autorităților cu drept de inițiativă legislativă privind profesia de avocat;

e) adoptă și modifică statutul profesiei și statutul Casei de Asigurări a Avocaților, în conformitate cu prevederile prezentei legi și pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.; Practică judiciară (1)

f) adoptă hotărâri privitoare la relațiile dintre barouri, perfecționarea pregătirii profesionale și respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

g) alege și revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competența și procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;

h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaților și execuția bugetară anuală;

i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. și execuția bugetară anuală a acestuia și stabilește cota de contribuție a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcție de numărul reprezentanților săi;

j) exercită și alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Hotărârile congresului sunt definitive și obligatorii pentru toate organele profesiei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...