Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2000 până la 08 iunie 2001
Suspendat de la data 19 februarie 2001 până la data 07 iunie 2001 prin Ordonanță de urgență 23/2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Creanțele cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale, administrate de Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, constând în impozite, taxe, contribuții și alte sume, neachitate la scadență până la data prezentei ordonanțe de urgență, conform dispozițiilor cuprinse în legi speciale privind plata obligațiilor, precum și creanțele Fondului Proprietății de Stat provenite din sumele care au fost acordate societăților comerciale în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991 și ale hotărârilor Guvernului nr. 301/1993, nr. 445/1994, nr. 212/1995 și nr. 315/1996, privind instituirea la unele societăți comerciale a regimului special de supraveghere economico-financiară, ale Hotărârii Guvernului nr. 397/1997, privind scoaterea de sub arest/reținere a unor nave aparținând flotei maritime comerciale, ale Hotărârii Guvernului nr. 81/1997, privind scoaterea din rezervele materiale naționale a cantității de 100 mii tone grâu pentru sectorul zootehnic, ale Hotărârii Guvernului nr. 293/1997, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 685/1997, privind acordarea unor fonduri pentru reabilitarea patrimoniului genetic la porcine și păsări, din creditele fără dobândă nerecuperată până la data prezentei ordonanțe de urgență, acordate din Fondul de redresare financiară la dispoziția Guvernului conform Ordonanței Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunătățire a decontărilor în economie, din dividende neachitate de societățile comerciale în decurs de un an de la data fixării lor de către adunarea generală a acționarilor, din sumele lăsate cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale privatizate, conform art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în situația desființării contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni sau a reducerii pachetului de acțiuni cumpărat de la Fondul Proprietății de Stat sub limita de 20% din capitalul social existent la data vânzării, se pot stinge prin conversia acestora în acțiuni emise de societățile comerciale debitoare. Jurisprudență

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele și Fondul Proprietății de Stat vor stabili datoriile restante ale societăților comerciale, pe categorii de bugete și, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxă, contribuție și altele asemenea.

(3) Conversia se face la valoarea nominală a acțiunilor.

(4) Administratorii societăților comerciale debitoare vor convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru ca, în scopul conversiei în acțiuni a creanțelor restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale și Fondul Proprietății de Stat, să decidă cu privire la emisiunea de acțiuni în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Art. 2. -

Pentru obligațiile restante ale societăților comerciale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale și Fondul Proprietății de Stat și care se convertesc în acțiuni, se anulează dobânzile, penalitățile și/sau majorările de întârziere, precum și daunele moratorii datorate de societățile comerciale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aferente tuturor obligațiilor reprezentând debite către bugete și Fondul Proprietății de Stat.

Art. 3. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică societăților comerciale care la data intrării în vigoare a acesteia au obligații restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale și Fondul Proprietății de Stat.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională,
Mihai David
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Președintele Consiliului de administrație al Fondului
Proprietății de Stat,
Victor Eroșșșs
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

București, 15 noiembrie 2000.

Nr. 205.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...