Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2045/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 21 mai 2018.

În vigoare de la 21 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Informațiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore."

2. După articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 31-34, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Din baza de date publicată potrivit art. 1-3 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind agenții economici.

Art. 32. -

Perioada de publicare/actualizare a informațiilor de la art. 31 este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni.

Art. 33. -

Datele de la art. 31 rămân publicate o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/descărcate.

Art. 34. -

Informațiile prevăzute la art. 31 sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanțelor Publice conform art. 1."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."

Art. II. -

Informațiile cuprinse la pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 se stabilesc anual, în funcție de reglementările contabile aplicabile.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 14 mai 2018.

Nr. 2.045.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...