Art 44 | Ordonanță de urgență 39/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 43 Art 45

Art. 44. -

(1) Entitățile publice care intenționează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat vor organiza și pune în funcțiune prin decizia conducătorului entității publice unități interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public- privat organizate ca structuri interne fără personalitate juridică dedicate pregătirii, atribuirii și implementării contractelor de parteneriat public-privat sau, după caz, implementării contractelor atribuite de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, Comisia Națională de Strategie și Prognoză și unitățile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activității de consultanți tehnici, financiari și juridici, după caz, contractați în condițiile legii.

(3) Contractele de parteneriat public-privat încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...